TÉMAKÖRÖK

A gazdaság mint nyitott rendszer: a függetlenítéstől az integrációig

A gazdaság mint nyitott rendszer: a függetlenítéstől az integrációig


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Írta: Federico Aguilera Klink

Politikusaink és kormányaink továbbra sem akarják figyelmen kívül hagyni, hogy a gazdaság egy olyan rendszer, amely nyitott és folyamatos kölcsönhatásban van a környezeti rendszerrel, vagyis a biofizikai áramlásokkal (energia és anyagok). Az egyetemen oktatott közgazdaságtan azonban egy zárt rendszerű gazdaság, amely figyelmen kívül hagyja a korábbi interakciókat, és következésképpen legitimálja egy olyan gazdaság gyakorlatát, amely magas és elkerülhetetlen társadalmi költségeket generál (amelyre alig van figyelem), folyamatosan romolva a környezetet és az emberek egészségére.


A gazdaság mint nyitott rendszer: a függetlenítéstől az integrációig

„Az embernek (…) nem önálló és különálló részként kell tekintenie önmagára, hanem a világ állampolgáraként, a természet hatalmas közösségének tagjaként. (…) Bármi, ami őt érinti, nem érintheti jobban, mint minden, ami érinti a hatalmas rendszer bármely más, ugyanolyan fontos része ”.

Adam Smith. Csillagászat története (1795)

„… Az ökológiai válság mindenekelőtt a természettel való kapcsolatunk válsága. A Természet gyógyításának mértéke egyenes arányban van azzal, hogy a természettudatunk mennyire beteg.

Jeremy Naydler. Bevezetés a Goethe-be és a tudományba (2002)

Adam Smith ezen gondolata ma is kívánság és legjobb esetben is kisebbségi kutatási program marad a Gazdasági Karok és az Egyetem tudományos területén. Az sem aggasztja a politikusokat és a kormányokat, annak ellenére, hogy környezetvédelmi minisztériumokat hoztak létre, mint a környezettel kapcsolatos, fiktívebb, mint valódi aggodalmak. Természetesen, ha ez az aggodalom valódi lenne, egyértelműek lennének, hogy nem a Környezetvédelmi Minisztérium létrehozása a lényeg, hanem a többi minisztérium mélyreható megváltoztatása, kezdve a Gazdasággal, és folytatva az Ipari, Közmunkaügyi Minisztériummal, Mezőgazdaság, ... stb. Ez egyértelműen kifejezi a környezet, az emberek és a gazdaság iránti aggodalmát.

De politikusaink és vezetőink továbbra is figyelmen kívül akarják hagyni, hogy a gazdaság olyan rendszer, amely nyitott és folyamatos kölcsönhatásban van a környezeti rendszerrel, vagyis a biofizikai áramlásokkal (energia és anyagok). Az egyetemen oktatott közgazdaságtan azonban egy zárt rendszerű gazdaság, amely figyelmen kívül hagyja a korábbi interakciókat, és következésképpen legitimálja egy olyan gazdaság gyakorlatát, amely magas és elkerülhetetlen társadalmi költségeket generál (amelyre alig van figyelem), folyamatosan romolva a környezetet és az emberek egészségére.

Elképzelhető, hogy idő kérdése, hogy a nyílt rendszergazdaság koncepciói, amelyek az ökológiai közgazdaságtan tudásanyagában kifejeződnek, teret nyernek, mert relevánsabb és értékesebb szellemi magyarázatot adnak a valóságra. És talán így is van. Úgy tűnik azonban, hogy a valós és sürgető problémák megértése és megoldása szempontjából fennálló szellemi felsőbbrendűség nem túl érdekes az sem az egyetemen, sem az üzleti életben, sem a politikai téren. A bizonyíték az, hogy az Ökológiai Közgazdaságtan egy ideje olyan releváns magyarázatokat és megoldásokat nyújt, amelyeket folyamatosan figyelmen kívül hagynak, mert megkérdőjelezik a dolgok látásának, eldöntésének és cselekedetének szokásos módját.

Ezért megértem, hogy a nyitott gazdaság megszilárdításának nehézségei, mind elméletben, mind a gyakorlatban, nem csak a kicsinyes és szűk üzleti, politikai és akadémiai érdekek létezéséhez kapcsolódnak, hanem a türelmesen felépített mentális és pszichológiai képtelenséghez részben a fent említett érdekek miatt merni látni, hogy hol élünk, és megérteni, miért folytatjuk továbbra is a gazdaságot és az életmódot, amely legitimálja és normálisnak tekinti az emberek és a bolygó elleni erőszak mindennapos gyakorlását ( a rossz munkakörülmények, a növekvő szennyezés, az alacsony bérek és a hülye munkák szempontjából), és ami óhatatlanul a bolygó pusztulásához és fajként az öngyilkossághoz vezet.

Röviden: a szellemi munka nagyon fontos, de világossá kell tenni, hogy soha nem lesz elég meggyőzni azokat az embereket, akiknek érdekeit megkérdőjelezik, vagy olyan embereket, akik türelmesen megtanulták elfogadni, hogy ez az életmód normális, anélkül, hogy megkérdeznénk, hogy ennek mi a következménye. milyenek az efféle megélés valódi költségei, vagy ki fizeti azokat. Következésképpen szükségünk van egy pszichés és kollektív ébredésre, amely lehetővé teszi számunkra, hogy tisztában legyünk azzal, hogyan élünk, miért élünk így és hogy más módszerek is vannak erre. A kulcskérdés az, hogy lesz-e intelligenciánk vagy képességünk az ébresztés végrehajtására.

Három nézet a gazdaságról

A gazdaság vagy a gazdasági rendszer, valamint a környezet vagy a természet kapcsolatára alapvetően három nézőpont vonatkozik. A legszélesebb körben népszerűsített, gyakorolt ​​és védett az, amelyet "aktuális gazdaságnak" minősítek, amely teljes szétválasztást vagy szétválasztást mutat mindkét rendszer között, ahol a Természet egy nyersanyagot biztosító térre redukálódik (a grafikonon MP), és amelyben hulladékot (VR) a szokásos környezeti hatások nélkül. Más szavakkal: "A gazdaságelmélet továbbra is úgy kezeli az allokációt, a termelést, a cserét és az elosztást, mintha egy alapvetően zárt és autonóm gazdasági szférában történnének, és csak csekély hatással lennének az ember természeti és társadalmi környezetére" (Kapp, 1970, 156).

Ugyanakkor lehetetlen szétválasztani, tekintettel az elkerülhetetlen egymásrautaltságokra, de paradox módon az egyetemek ezt a valóság "tudományos" kifejezőjeként tárják fel, és ez az, amely az általuk támogatott és egyedüli életképesnek tartott politikusok és üzletemberek. Ezért illesztem be a grafikonba a „szándékos tudattalan” kifejezést, mivel megértem, hogy ezt a perspektívát csak az öntudatlanság szándékos felépítésével lehet fenntartani, vagyis megfélemlíteni az embereket, hogy abbahagyják azt, amit természetesen él, aki él, látja a szemek nyitva.

Mire gondolok? Egyszerűen azért, mert olyan anyagáramlás (ciklusok) gazdaságában élünk, amelyek kinyerése és felhasználása a fizikai törvények megléte miatt elkerülhetetlenül hulladékot eredményez, és amelyben nem csak a természeti erőforrásokat (élő fizikai egységeket és inerteket) "alkalmazzuk", hanem , alapvetően az ökoszisztémákról szól, amihez előre meg kell kérdezni, hogy mely gazdaság vagy milyen életmód kompatibilis azokkal az ökoszisztémákkal, amelyek az élet támogatását jelentik? Fenntartható-e egy olyan gazdaság, amely folyamatosan és visszafordíthatatlanul rontja az ökoszisztémákat? Csak az ragaszkodik a szétváláshoz, akinek megtanították, hogy ne lássa, mi áll előtte, vagy akinek "tilos volt a nyilvánvalót látni", amire El Roto egyik rajzfilmjében rámutat. A probléma az, hogy mindannyian ilyen látásmódban és tiltásban oktattak bennünket, így ha nem tesznek jelentős erőfeszítéseket, akkor ezt a szétválasztást teljesen normálisnak tekintjük, és figyelmen kívül hagyjuk, hogy szembemegyünk azzal, amit látunk és észlelünk érzékeinkkel. Következésképpen kiegészítjük az intellektuális szétválást egy pszichés szétválasztással vagy önmagunkban való kettészakadással, amelyet úgy lehet kifejezni, hogy „Amit észlelek és látok, az helytelen vagy helytelen, mivel nem esik egybe azzal, amit tanítottam nekem (akik jogosultak engem tanítani) ".


A hagyományos akadémiai közgazdaságtan válasza az előző nézőpontra az volt, hogy beépítse a természetet, mintha a gazdasági rendszer részhalmaza lenne. Nem arról van szó, hogy a természet a gazdaság magja, hanem éppen ellenkezőleg, a természetet olyan részhalmazként fogják fel, amely elfogadja és követi a gazdasági rendszer domináns "szabályait". Mik ezek a szabályok? Ebben az esetben a gazdasági megfontolás kérdése, ami pénzben kifejezhető, és valós vagy hipotetikus ügylet tárgya. Ezért számít ebben a megközelítésben a monetáris értékelés tárgya (a grafikonon VM), és amely a költség-haszon elemzés (CBA) szempontjából tanulmányozható, hogy megpróbálja megismerni a monetáris olyan áramlások, amelyeket a használatából kapnánk, vagy amelyeket hajlandóak lennénk fizetni, hogy megakadályozzuk romlását, sőt megsemmisülését.

Ezeket a monetáris értékeléseket általában anélkül hajtják végre, hogy a „monetáris preferenciáikat” kifejező emberek tudnák vagy minimálisan tudnák, hogy mit is értékelnek. Maguk a módszertan által feltételezett gyakorlatok, amelyek alig figyelnek a megbecsültek relevanciájára és pótolhatatlanságára, vagy egy esetleges visszafordíthatatlan romlásra. Arról van szó, hogy elhitetjük, mintha valami tudományos lenne, egy speciális módszertan alkalmazásával, hogy a monetáris dimenzió az egyetlen, amely képes megfelelően kifejezni a természet különböző dimenzióit, feltételezve, hogy nem vagyunk képesek vagy tudományos érvelés a biofizikai dimenziók szerint vagy bizonyos fajok vagy ökoszisztémák életfenntartásának fontossága.

Emiatt a környezeti közgazdaságtan, noha másként színleli, mégis egy zárt és egydimenziós rendszer gondolatában marad, amely saját kiindulópontja miatt nem képes megfelelően tükrözni a gazdaság és a természet. Legjobb esetben felhívhatja a figyelmet és megijesztheti egyes környezeti károk hipotetikus gazdasági-monetáris hatásait, hogy lássa, vajon így tudják-e felismerni az emberek, mi történik, ahogy az úgynevezett Stern-jelentéssel és annak számításokkal történt, ami hogy az éghajlatváltozás pénzben számíthat. Véleményem szerint azonban e gyakorlatok némelyike ​​pusztán média, valamilyen politikus vagy közgazdászcsoport megpróbálja kisajátítani, egy ideig emlékeznek rá, és gyorsan elfelejtik, mivel egy ponton már nem számít, ha azt mondják nekünk, hogy ez milliárdokba vagy tízmilliárdokba fog kerülni, nem számít a pénznem.

Ezek lényegében nem releváns monetáris értékelési gyakorlatok, mivel egyre távolabb visznek minket az életmódunk környezeti következményeinek és a viselkedésünkkel történő megváltoztatásának lehetőségeitől, mivel nyilvánvalóan egyre kevesebbet várunk a meghozott döntésektől A politikusok tehetnek a közérzetünk javításáért. Emiatt nagyon helyesnek tartom Passet reflexióját, amely szerint „Számomra a környezeti gazdaságtan fogalma abszurdnak tűnik: nincs olyan gondolatanyag, amelynek saját koherenciája lenne, és amely a környezetet alkalmazási területnek tekinti; ami létezik, olyan gondolat, amely képes vagy nem képes felfogni a bioszféra jelenségeit, amelyekbe az említett gondolat be van írva ”. (Passet, 1980). És természetesen a környezetgazdaságtan, annak minden ökonometriai kellékével együtt, nem képes felfogni a bioszféra jelenségeit.

Végül megmarad a harmadik perspektíva, amely az ökológiai gazdaságé, és amelyben a gazdaság vagy a gazdasági rendszer megfelelően képviselteti magát a környezeti rendszer vagy a természet részhalmazaként. Ez azt jelenti, hogy a gazdaság felismeri a természettől való függőségét, elkerülhetetlen kölcsönhatását, és elfogadja az integráció szükségességét. „A gazdasági rendszerek szorosan és kölcsönösen kapcsolódnak más rendszerekhez (…), és alapvetően nyitott rendszerek” (Kapp, 1994, 324). „… Az a tény, hogy a gazdasági rendszerek nyitott és nem zárt rendszerek, amelyek reprodukciójuktól függenek a fizikai környezetből kinyert inputoktól, ahová visszavezetik a szennyező anyagokat és a romboló szermaradványokat, arra kényszeríti, hogy vegyék figyelembe a gazdasági elmélet eddigi tényezőinek többségét. állandónak vagy adott adatnak, a megoldandó problémának vagy módszertanilag függő változóknak ítélte meg ”(Kapp, 1994, 338). Valójában nincs olyan gazdaság, amely azt állítaná, hogy életképes, és amely nem fogadja el a természetbe való integrálódását. Ez pontosan azt jelenti, hogy fenntarthatóság, az integráció elfogadása, a szétválás és a szétválás megszüntetése, annak felismerése, hogy mind a gazdaság, mind az azt alkotó emberek természet is, és hogy nem választhatjuk le és nem választhatjuk el magunkat ettől a büntetés alatt, ha végül elválunk és elszakadunk önmagunktól. és végül fajként - tudattal együtt - eltűnnek erről a bolygóról.

Így az ökológiai közgazdaságtan munkája megkérdőjelezi a zárt rendszer gondolata alatt működő fogalmak fenntartását. Más szavakkal, át kell gondolni ezeket a fogalmakat, hogy lássuk, hogyan működnek nyitott rendszerben. Ez óhatatlanul a tanulmányi táj vagy a közgazdaságtan területének újragondolásához vezetne bennünket. Más szavakkal, arra vezetne bennünket, hogy megváltoztassuk azokat a kérdéseket, amelyek most "relevánsak" egy zárt rendszerben, "intellektuális rekonstrukciót" tegyünk, hogy elkerüljük azt, amit Kapp "fogalmi fagyásnak" nevez. Nem hiába, „... a gazdasági rendszerek alapelveinek cserearányok által történő szervezése összeegyeztethetetlen az ökológiai rendszerek követelményeivel és az alapvető emberi szükségletek kielégítésével. A technikai hatékonyság, a költség-haszon számítások és a gazdasági racionalitás hagyományos kritériumaink a vita szempontjából döntő pontok. Korlátozásai nyilvánvalóvá válnak, mihelyt észrevesszük a nyitott társadalmi és gazdasági rendszerek és a speciális ökológiai rendszerek közötti dinamikus kölcsönhatást ”(Kapp, 1994, 329).

Végül és a fentiek miatt szükség lenne a közgazdaságtan oktatásának oktatási tartalmának megváltoztatására Kapp által 1976-ban felvázolt vonalak szerint, amikor azt javasolta, hogy „A közgazdász hallgatók (…) bevezetése helyett a rendkívül ezoterikus formális apparátus, amely kitölti a hagyományos tankönyveket, elengedhetetlennek tűnik számomra, hogy először a gazdasági rendszerek nyitott jellegével ismerkedjenek meg. Az anyagmérleg visszamenőleges hatásának (…), az elszennyeződés maximális határának, a kumulatív okozati összefüggéseknek az entrópia (…) problémáinak részévé kell válniuk a közgazdaságtan oktatásának részeként, hogy felkészítsék a közgazdászokat a jövőre azokban a feladatokban, amelyekre egyre inkább rájuk várnak. gondoskodni ”(Kapp, 1994, 340).

Most, hogy a rendszerekben és az egymásrautaltságokban gondolkodjunk, az elemzési egység átállítása az árucikkekről e rendszerek és összefüggéseik tanulmányozására túl messzire megy, mivel ehhez meg kell merni gondolkodni egyedül és abbahagyni a saját gondolkodást Röviden: „... ez egy újítás, és új perspektívát feltételez, amely a régi tudás elhagyását igényli . Rendszerint egy ilyen újítás a bosszúság és a bosszúság forrása, a rutin betörése, az önelégültség bányászaként érezhető. Az ilyen jellegű újítások aligha várhatók el a hagyományos kritériumokkal rendelkező tudósoktól, mivel ezek szélesebb körű referenciákat igényelnek, mint amennyit a tudomány képviselői hozzájárulnak témájuk elsajátításához ”(Kapp, 1994, 332).

Végső soron úgy látjuk, hogy szükség van egy intellektuális változásra, valamint a gondolkodás és a fogyasztás szokásaira, ha aggódunk egy olyan gazdaság kialakítása miatt, amely kompatibilis e bolygó korlátaival és jellemzőivel, de úgy tűnik, hogy nem nagyon érdekli őket elérése. A legutóbbi koppenhágai „csúcstalálkozó” jó példa erre a legtöbb ország kormányának és vállalatának az érdeklődéshiányára, amelyek gazdasága teljesen fenntarthatatlan vagy összeegyeztethetetlen a Föld életének fenntartásával.

Milyen változási lehetőségeink vannak?

Véleményem szerint, mint nyugati kultúrájú ország állampolgára, megértem, hogy a változás lehetőségei függhetnek attól, hogy négy „térben” dolgoznak: az egyetemen, a politikában és a kormányokban, a polgárok részvételében és a társadalmi mozgalmakban, és végül a fejlődésben tudatunk. Nyilvánvaló, hogy vannak interakciók a négy tér között, de ezek végül nem „gyümölcsöző” interakciók, abban az értelemben, hogy látható és kiemelkedő változások történnek a gondolkodásmódunkban és mindenekelőtt az életünkben és a dolgunkban. Éppen ellenkezőleg, az az igazság, hogy a környezetvédelem fontosságáról szóló kormányzati nyilatkozatok egymás mellett léteznek, és ugyanezek a kormányok aggodalmukat mutatják az energiafogyasztás csökkenése, az autóeladások csökkenése vagy a növekedés csökkenése miatt. . Például, míg a zapaterói kormány 250 000 millió eurót különít el az infrastruktúra és a közlekedés különleges tervére, addig a fenntartható gazdaságról szóló törvény alkalmazásával csak 20 000 millió eurót különít el a spanyol gyártási modell "megváltoztatására". Az ilyen típusú döntések egyértelműen tükrözik, hogy a politikusok környezeti aggályai valótlanok, fiktívek és tartalmatlanok.

Másrészről, bár a spanyol alkotmány 23. cikkében 1 megerősíti, hogy „az állampolgároknak joguk van közvetlenül vagy képviselőkön keresztül részt venni a közügyekben”, az az igazság, hogy a részvételhez való alkotmányos jog tényleges fejlődése attól függ, maguk a politikusok, akik szisztematikusan bojkottálják, címkében, nyilatkozatban vagy egy tanácsban tartalmatlan részvételt hagyva.

Gondolataimat két szakaszra fogom csoportosítani, az egyik az egyetemtől, a másik pedig a politikától, a kormányoktól, a részvételtől és a tudatosságtól.

Mit várhat az egyetemtől?

Amikor az egyetemről beszélek, alapvetően arra a szerepre utalok, amelyet a Közgazdaságtudományi Karok játszhatnak az orientáció megváltoztatásában és az ökológiai közgazdaságtan oktatásában, annak minden következményével együtt, ahelyett, hogy folytatnám a zárt rendszerű közgazdaságtan oktatását, miközben fenntartjuk az intellektuális fagyást. Mindenesetre az a véleményem, hogy az Egyetem, mint halmaz vagy mint sajátos tér, évek óta veszít jelentőségéből, ha valaha is volt. Ennek oka, hogy az egyetem abbahagyta a gondolkodás tanítását, ha valaha is megtette, és egyre inkább az engedelmesség tanítására összpontosít. „A probléma lényege itt található egy olyan egyetemi közösségben, amely nem tanítja meg az eliteket, hogy legyőzzék saját érdeklődésüket és rövidlátásukat. Nem tudja megtenni, mert ő maga a professzionális vállalatok világában oly könnyen megjelenő önző érdeklődés és szűk látókör felé hajolt. ”(Ralston, 1997, 82), valamint:„ A konformizmus válsága előtt állunk, korporatista struktúráink közül, amelyekben az egyetemek, amelyeknek a független közkritika aktív központjai kellene, hogy legyenek, körültekintően beépülnek saját céheik védőfátyolai alá ”(Ralston, 1997, 84).

A relevancia elvesztésének ebben a kontextusában lehet megérteni azt a kevés érdeklődést, amely az Ökológiai Közgazdaságtudományi Egyetemen és a gondolkodás tanításában mutatkozik. Néhány vezető közgazdász ötleteinek rövid áttekintése segíthet megérteni, mit tanítanak valójában a Közgazdasági Karokon.

Kiindulópontom Adam Smith. Tegyük fel, hogy igen, hogy ő a közgazdaságtan atyja, ahogy sok Karon mondják. Mit tanítanak róla? Kevesebb, mint néhány triviális "ötlet", mint például az, hogy ő volt a láthatatlan kéz "feltalálója", hogy védte az önzést és hogy a "szabad piacok" mellett állt, további minősítés nélkül. Szisztematikusan figyelmen kívül hagyják a világos gondolkodás megtanulásának és az „erkölcsi érzelmek” beépítésének, valamint a másik helyére helyezésének, az együttérzés (szimpátia) alkalmazásának és az erényként való hasznosságtól való elhatárolódásának aggályait. „Van egy másik tan, amely együttérzéssel próbálja megmagyarázni erkölcsi érzéseink eredetét, de ez különbözik attól, amelyet igyekeztem bemutatni. Ez az, amely az erényt a hasznosságban rejti ”(Smith, 1978, 161).

De mivel ezt nem látják vagy nem akarják látni, és az egyetem közgazdaságtanában nem mindegy, hogy mit mondanak, hanem ki mondja, Sennek, egy rangos közgazdásznak, aki megkapja a közgazdasági Nobel-díjat, meg kell érkeznie figyelmet kell szentelni a Smith-nek az önzéssel kapcsolatos félreértelmezésére (esetleg szándékos?). "Az egyetemes önzés mint valóság lehet hamis, de az egyetemes önzés mint a racionalitás követelménye nyilvánvalóan abszurd", (Sen, 1989, 33) és erőteljesebben: "Az a támogatás, amelyet az önző magatartás követői és támogatói kértek (kiemelés tőlem) Adam Smith-ben nehéz megtalálni munkájának mélyebb és kevésbé torz olvasmányát. Az erkölcsi filozófia professzora és az úttörő közgazdász valójában nem élt látványos skizofrén életet. Valójában a modern közgazdaságtanban éppen a az emberek széles Smithiánus víziója, amely a kortárs közgazdasági elmélet egyik legnagyobb hiányosságának tekinthető. Ez az elszegényedés szorosan összefügg a közgazdaságtan és az etika elhatárolódásával. " (Sen, 1989, 45).

Mivel önzéssel történik, Smith hatalom- és piacelemzésével is, vagyis azzal, hogy a vállalkozók miként vezetnek be olyan törvényeket, játékszabályokat, amelyek az úgynevezett "szabad piacokat" feltételekhez kötik és irányítják egy vagy több javára. a másik. Mindez eltűnt a tankönyvekből, mivel eredeti műveit, a Nemzetek Gazdagságától kezdve, nem olvassák. Ami számít a tanulás és az átadás során, de nem a tanulás, az a kézikönyvek elolvasása, amelyek "tartalmazzák" a csomagolt indoktrinációt. Ezért csodálkoznak a közgazdász hallgatók, amikor látják, hogy Smith olyan reflexiókat ír, mint például: "A kereskedelem szabályozása mindig kamu, amikor az állam és a nemzet érdekeit feláldozzák egy adott kereskedői osztály érdekében." . (Smith, 1783), még abban a hitben is, hogy ezt a bekezdést Marx írta.

Ezért is írta Galbraith fanyarul: „Adam Smith túl bölcs és szórakoztató ahhoz, hogy konzervatívokhoz vezesse, akik közül kevesen olvasták (…) az elméleti alhajózások megvetésével és a kérdések iránti élénk érdeklődésével. nehézségekbe ütközött a teljes hivatásos professzor megszerzése egy felső szintű modern egyetemen ”(Galbraith, 1982: 107 és 124). Hatékonyan. És hogy Galbraith nem ismeri a spanyol egyetemet. Itt, Spanyolországban, Smith, a jelenlegi "védői, akik esetleg nem olvasták", lehetséges, hogy "nyomozó" munkáját még csak nem is ismerték el, így soha nem lehetett volna "minősített". A közgazdász hallgatók tudnak erről valamit? Mire való? Ki olvassa ezeket a világos gondolatokat, amelyek lehetővé tennék a diákok számára, hogy világosságot és világosságot szerezzenek? Milyen egyetem és milyen professzorok érdekeltek abban, hogy a hallgatók valóban önállóan gondolkodjanak? Miért sértődnek meg ennyire a tanárok, amikor egy tanuló meg meri mutatni, hogy egyedül gondolkodik, túl az elméleti tábla gyakorlatokon?

Ugrani fogok Joan Robinsonhoz, aki közvetlenül érinti az engedelmesség tanítását (és az angol egyetemekről beszél). Pontosabban „A közgazdaságtan a teológia egyik ága. Hogyan sikerült a hallgatók több generációját elfogadni ezeket az értelmetlen varázslatokat? A hallgatók többsége nem érti, miről van szó; szerintük nem elég okosak ahhoz, hogy megértsék, és elhallgatnak. De az okosak megtanulják a trükköt; kezdik érdekelni, hogy elhiggyék, hogy megtanultak valami fontosat. Életük hátralévő részét annak szentelik, hogy új nemzedékeknek tanítsák. Így a rendszer állandósult (de) a hallgatók nem pazarolhatják el a drága éveket a varázslatok elolvasására ”(Robinson, 1969, 171-173), és azt is, hogy„ Az elmúlt száz évben az akadémiai doktrína (a közgazdaságtanban) többet tett arra, hogy elterelje a figyelmet a tőkés gazdaság valódi mechanizmusait, mint hogy tisztázza őket ”(Robinson, 1971, 155). Hogy Robinson nagyon kritikus volt? Nem, csak világos volt. Tanítványai biztosan jól érezték magukat ezzel a nagyszerű nővel, aki meg merte látni, mi áll előtte.


De kereshetünk egy "kevésbé kritikus" rangos közgazdászt, például a Nobel-díjas W. Leontief-et. Milyen diagnózist adott az amerikai egyetemek közgazdasági oktatásának 1982-ben? A következő, "A közgazdaságtudományi osztályok hülye tudósok, az ezoterikus matematika zsenijeinek, de gazdasági kérdésekben igaz gyermekeinek generációját készítik elő (...)" A szellemi fegyelem fenntartására alkalmazott módszerek a Az amerikai egyetemek időnként emlékezhetnek azokra, amelyeket a tengerészgyalogosok a fegyelem fenntartására használtak a Parris-szigeten. " Más szóval, mit tanítottak? Engedelmesség és engedelmesség. Valójában diagnózisa lényegében egybeesik Joan Robinsonéval. Nem véletlenül, hanem arról, hogy merj nyitott szemmel vagy csukott szemmel élni. A Gazdasági Karokon pedig az utóbbit választják, a látás tanításának leple alatt. Ez egyben közgazdaságtan, mint teológia, amely megtanítja a diákokat hitre, vagyis arra, hogy "higgyenek abban, hogy látnak", és hogy megértsék a közgazdaságtan működését.

Menjünk egy másik "kritikushoz", mint Galbraith. „Amikor a modern vállalat hatalmat szerez a piacokon, hatalmat a közösség felett és hatalmat a hiedelmek felett, akkor politikai eszközzé válik, amely formában és fokozatban különbözik, de lényegében nem az államtól. Ha valamit ellenkezőleg tartunk, az több, mint a valóság elől menekülni. Ennek a valóságnak a leplezése: Ennek a leplezésnek az áldozatai azok a hallgatók, akiket tévedésből képezünk. A kedvezményezettek azok az intézmények, amelyek hatalmát így leplezzük. Kétség sem férhet hozzá: a gazdaság, ahogyan tanítják, a tudatalattól függetlenül annak a gépezetnek a részévé válik, amellyel az állampolgárt vagy a hallgatót meggátolják, hogy miként irányítják vagy fogják irányítani. ”. (Galbraith, 1982, 189). Galbraith megmutatja a konformizmus tanításának a szerepét, amelyet a közgazdaságtan az egyetemen tanít.

Most egy világos szociológushoz ugrunk. „Míg a média vulgáris kretinizálást végez, addig az egyetem magas szintű kretinizációt hajt végre. Az uralkodó módszertan homályosságot vált ki, mivel nincs összefüggés a tudás szétválasztott elemei, illetve az ezek bevonásának és a rájuk való reflektálás lehetősége között. " (Morin, 1994, 31). Természetesen pontosan ezt jelenti a zárt rendszergazdaság, mivel bezárja önmagát, figyelmen kívül hagyva és kizárva más rendszerekkel való kölcsönös függőségeket, ami módszertanilag és empirikusan lehetetlen. Mi érvényesül az ilyen típusú gazdasági kilátásokban? Játsszon lényegtelen matematikai modellekkel. „A közgazdaságtanban a modellezés teljes skálájából olyan kevés összefüggést választunk, és annyi változóval foglalkozunk, hogy hallgatóinknak valószínűleg fogalmuk sincs arról, hogy melyik és hány tényezőt hagyták ki szándékosan. Néha elgondolkodom azon, hogy a modellt készítők tudják-e ezeket a mulasztásokat? Legtöbbjük és természetesen a legtöbb gazdaságelméleti hallgató számára úgy tűnik, hogy a társadalom alig létezik, vagy szinonimává vált az állandó vagy az elemzésen kívüli változók halmazával ”(Kapp, 1968, 225).

Ha odafigyelünk, azt látjuk, hogy nincsenek alapvető különbségek Galbraith „hülye ezoterikus matematikai zsenik” és Morín „magas szintű kretinizációja” között. Erről van szó. Mit gondolunk a nagyon eltúlzott kijelentésekről? Akkor elmehetünk egy másik rangos közgazdászhoz, aki „konvencionálisabb”.

Például Ronald Coase. Mivel Coase-t a Manuals tanulmányozza, egyetértünk abban, hogy ő hagyományos közgazdász. Miért? Mivel a kézikönyvek csak arról szólnak Coase-ról, ami érdekli őket, ráadásul torz és hiányos módon. Por eso hay que leer algunos textos originales suyos, como el que él leyó cuando recibió el premio Nobel de Economía en el que afirmaba que esperaba que la concesión de dicho premio sirviera para que disminuyera “…ese elegante y estéril teorizar tan comúnmente encontrado en la literatura económica en la actualidad” (Coase, 1994). Efectivamente, una economía “elegante”, es decir, basada en modelos matemáticos que ignoran la realidad y, por lo tanto estéril, inútil para aprender a pensar y a comprender. Pero el mismo Coase se despacha a gusto, en un artículo publicado en el American Economic Review, insistiendo en que “La economía convencional, por lo que veo en las revistas científicas, en los manuales y en los cursos que se enseñan en los departamentos de economía se ha convertido en algo cada vez más abstracto y, aunque se propone lo contrario, de hecho está poco preocupada por lo que ocurre en el mundo real (…) En la actualidad, los economistas estudian cómo la oferta y la demanda determinan los precios pero no estudian los factores que determinan qué bienes y servicios se intercambian en los mercados y, en consecuencia, tienen precios. Es una perspectiva que desprecia lo que ocurre en el mundo real, pero a la que los economistas se han acostumbrado y viven en ese mundo confortablemente. El éxito de la economía convencional, a pesar de sus defectos, es un tributo al poder del soporte teórico puesto que la economía convencional es fuerte en la teoría pero débil en su evidencia empírica” (Coase, 1998, 72). Esta reflexión no hace nada más que darle la razón a otro premio Nobel de economía cuando insistía en que “…debido a que el campo de los fenómenos con los que trata la economía es tan estrecho, los economistas están continuamente dándose cabezazos contra sus límites” (Hicks, 1979, 22).

Así estamos, a cabezazos contra la realidad para no verla. Lo anterior me parece suficiente para saber qué economía es la que se enseña, mayoritariamente, en la Universidad y para darse cuenta de que de la Universidad no hay mucho que esperar ni en materia de innovación económica intelectual, ni en materia de enseñar a pensar de manera relevante sobre las cuestiones que tienen que ver con la adaptación de la economía a las limitaciones que impone este planeta. Por eso, la Economía Ecológica no llegará nunca a consolidarse en la Universidad, nunca será posible “convencer” intelectualmente a profesores que no quieren ver lo que tienen delante de sus ojos y que, todavía menos, están dispuestos a “conversar” sobre su trabajo. En el fondo, y a pesar de las lúcidas reflexiones de prestigiosos economistas que he citado más arriba, la mayoría de los profesores de las Facultades de Economía siguen a lo suyo y ven sólo lo que quieren ver. O quizás es que no pueden hacer otra cosa.

¿Por qué la mayoría de los profesores juega a este juego que impide aprender a pensar y a ver dónde vivimos? Probablemente por incapacidad psicológica, lo que no excluye la existencia de todo un conjunto de intereses más o menos mezquinos.

“La estrategia más frecuente entre los intelectuales colaboracionistas consiste hoy en un mecanismo de defensa que Zizek, tras las huellas de Lacan, ha llamado atenuación. Se explica muy sencillamente: la atenuación se basa en constatar un hecho de la realidad y, acto seguido, disociar esa misma constatación de cualquier posible consecuencia en el plano de la conducta práctica. Su fórmula sería: `Sé perfectamente que esto es así …(pero me sigo comportando del mismo modo que si no lo supiera en absoluto)´. Ni que decir tiene que no hay que apresurarse a asimilar la atenuación a las prolijas justificaciones del cobarde o al intrincado fariseísmo del trepa. La atenuación no se sitúa exactamente en el plano de la labilidad moral. Su dimensión propia es aún más profunda pues, con ella, con el acto de disociación que la funda –y en el que se evaden la culpa subjetiva y el displacer de la contradicción-, es el propio sujeto lo que resulta disociado, son en realidad áreas enteras de percepción y sensibilidad las que terminan secuestradas, devastadas, por esta forma tan contemporánea de la conciencia sierva” (Zapata, 2007).

Si aceptásemos que la Economía Ecológica no trata sólo de resolver un problema intelectual sino, fundamentalmente, de resolver una cuestión psíquica, puesto que se trataría de “integrar” la economía en la naturaleza o la cabeza en el corazón, es decir, de “recomponer” la disociación entre esa economía y esa naturaleza que, básicamente, es la expresión de la disociación (o desconexión) entre las personas, consigo mismas y con la naturaleza, nos daríamos cuenta del inmenso trabajo psíquico que tenemos por delante. Si Zapata tiene razón, lo que estaría ocurriendo es que muchos profesores de economía, igual que muchos ciudadanos, están disociados por lo que carecen –o tienen secuestradas o devastadas- áreas enteras de sensibilidad y percepción que les llevan a “ignorar” lo que ven. Entonces, o trabajamos para recuperar la sensibilidad y la percepción de esas áreas o seguiremos sin darnos cuenta de que estamos disociados y sin darnos cuenta de que es imposible que la economía siga disociada de la naturaleza. En otras palabras, seguiremos ignorando lo que vemos y seguiremos sin ver lo evidente.

Naredo constata que “…no hay un interés mayoritario por reflexionar sobre las raíces del deterioro ecológico y social (…) a medida que se refuerza la función apologética del statu quo que ejercen las academias y las administraciones estatales y empresariales, embarcadas en reflexiones instrumentales y campañas de imagen verde dignas de mejor causa, decae su capacidad su capacidad para interpretar y gestionar las crisis y conflictos que el propio sistema genera. De esta manera, es probable que las tendencias regresivas sigan, como hasta ahora, adelante, sin que la sociedad tome conciencia de ellas y actúe para ponerles coto. Porque, como he indicado, resulta difícil que una civilización prevea su propia crisis y ponga los medios necesarios para resolverla cuando afecta a sus cimientos”. (Naredo, 2009, 41-43).

Efectivamente al secuestro o devastación de áreas enteras de sensibilidad y percepción hay que añadir el trabajo de “construcción deliberada de la confusión y de la inconsciencia”, por parte de la Universidad y de las administraciones privadas y públicas, y de que ahora ya todo va siendo ecológico por lo que no hay motivos para preocuparse. “No creas lo que tú ves, cree lo que yo te digo que veas”, sería, de alguna manera, la exigencia oficial que El Roto resumió hace ya muchos años en esa pintada que ve un hombre perplejo al pasar delante de un muro y que dice. “Prohibido ver lo evidente”.

Parece claro que la “conciencia sierva” se construye pacientemente pero quizás es posible construirla porque esa construcción deliberada se encuentra ya con un terreno previamente abonado y acondicionado desde hace mucho tiempo a través de la invalidación psíquica de las personas desde la infancia. Dicho de otra manera ¿Por qué aceptamos ignorar lo que vemos con nuestros ojos y creer lo que nos dicen algunas que veamos? En otras palabras ¿Por qué ocurre la atenuación-disociación? ¿Por qué muchas personas se siguen comportando “como si no lo supieran en absoluto? Alice Miller, filósofa, socióloga y, fundamentalmente psicóloga, lleva décadas estudiando las consecuencias del maltrato infantil y acuñó el término “escisión” para referirse a las situaciones en las que “…la madre intentará satisfacer sus propias necesidades con ayuda de su hijo. Esto no excluya una entrega afectiva, pero a esta relación explotadora le faltan componentes de vital importancia para el niño, tales como fiabilidad, continuidad y constancia, y le falta sobre todo ese espacio donde el niño podría vivir sus propios sentimientos y sensaciones. Desarrollará, por tanto, algo que la madre necesita y que, si bien entonces le salva la vida (el amor de la madre o del padre), suele impedirle ser él mismo durante toda su vida. En este caso, las necesidades naturales propias de la edad del niño no pueden ser integradas, sino que son escindidas o reprimidas. Esta persona vivirá, más tarde, sin saberlo en su pasado.” (Miller, 1985, 59).

En su último libro afirma que la disociación está originada por ese maltrato infantil. “Los niños que han sido golpeados, humillados y atormentados, sin el apoyo de ningún testigo, a menudo desarrollan con los años un síndrome muy grave: no conocen sus propios sentimientos, los temen como la peste y son, por lo tanto, incapaces de comprender las vitales conexiones existentes entre ellos. De adultos descargan sobre otras personas la misma crueldad que ellos sufrieron de niños, sin darse cuenta de ello y, consecuentemente, sin ser conscientes de su responsabilidad, porque entienden esta crueldad, como ya lo hicieron sus padres, como para los otros. De esto resulta un comportamiento extremadamente irresponsable que, unido a una exagerada hipocresía, numerosas ideologías revisten de una aparente legitimidad. Las acciones hostiles contra la vida y contra el hombre que amenazan nuestro planeta son la consecuencia directa de este comportamiento, sobre todo en esta época de grandes avances técnicos” (Miller, 2009, 89). ¿Podemos esperar, ante esta situación, que la Economía Ecológica llegue a convertirse en un conocimiento intelectual generalizado y fundamental en las Facultades de Economía en un plazo de tiempo pequeño para poder adaptar la economía mundial a las características del planeta tierra? Mi respuesta es que no. Las dificultades para “integrar” a tanto “disociado” son inmensas y requerirán muchísimo tiempo. Por otro lado, lo bueno es que la Universidad cada vez es menos relevante y menos influyente en la sociedad (en un sentido positivo), aunque sigue aburriendo y durmiendo a millones de estudiantes cada año. Ese es el problema. Por eso, una esperanza consiste en que la Universidad pierda importancia. A David Peat, físico y autor del libro ‘Sincronicidad’ le preguntaron: “¿Piensa que instituciones como la Universidad desaparecerán en el futuro y serán sustituidas por otro tipo de institución más abierta, completa y profunda? A lo que contestó: En más de un sentido esto es motivo hasta de esperanza”. (Gallegos, 1997, 31).

Pero esto sólo resuelve una parte del problema ya que la disociación está generalizada y no se limita a la universidad, es decir, a los profesores y estudiantes universitarios. La Economía Ecológica seguirá avanzando intelectualmente, aunque de manera lenta, pero uno de los retos más importante consiste en aprender a abrir los ojos para reconocer la disociación, relacionada con el maltrato infantil, y rechazar dicho maltrato infantil generalizado como parte destacada de nuestra cultura. Mientras no reconozcamos ese maltrato generalizado, con el resultado de la disociación, que configura nuestra psique de tal manera que áreas enteras de percepción y sensibilidad quedan devastadas, lo que nos impide ver, comprender y sentir lo que la economía le hace a la naturaleza y a nosotros mismos, la economía seguirá devastando el planeta en nombre del progreso y de sus indicadores tramposos y no seremos conscientes de ello.

¿Qué se puede esperar de la política, de los gobiernos y de la participación tal y como está montada?

Es realmente muy poco lo que podemos esperar de ambos si lo que nos preocupa es comprender mejor la realidad y cambiar la orientación de la economía para que sea compatible con el planeta, esté al servicio de las personas y las decisiones se toman de manera realmente democrática. Políticos y Gobiernos no están, con alguna excepción, interesados en estos cambios. Ni siquiera están interesados en una democracia de verdad, basada en el debate argumentado de ideas, en la que se escucha al ciudadano y se cuenta con él, en la que cuentan los argumentos y los razonamientos de calidad en lugar de que cuenten los pactos ocultos entre políticos y empresarios. En esta situación, políticos y gobiernos -con el apoyo de unos medios de comunicación profundamente distorsionadores de la realidad- son totalmente contrarios a los cambios que son necesarios. Eso sí, se dedican a expresar, de manera totalmente vacía, sus “profundas preocupaciones” por la situación actual y por la necesidad del cambio. Los políticos buscan, y dan, titulares de prensa, sin contenido y sin compromiso. Mientras no haya elecciones cercanas (y con frecuencia les da igual que haya elecciones) y mientras no haya movimientos sociales fuertes con personas razonablemente sanas en términos de la disociación, los políticos se sienten impunes e invulnerables en sus mentiras habituales. Lo expresó El Roto con una lucidez admirable hace ya varios años al dibujar a dos políticos. Uno le dice al otro: “Ya no se creen las mentiras” y el otro responde: “Así no se puede gobernar”.

Esa es la cuestión, empezar a dejar de creerse las mentiras habituales, insisto, de los políticos. “… si se han constituido movimientos ecológicos no es solamente porque los partidos existentes no se preocupaban del problema, sino también porque la gente se da cuenta de que, si bien es cierto que los partidos hablan de ecología, sólo lo hacen por razones demagógicas, y que con estos partidos nunca ocurrirá nada diferente”. (Castoriadis, 169, 2006). Así es, con estos partidos, gobiernen o estén en la oposición, formados por estas personas disociadas y acostumbradas a mentir nunca ocurrirá nada diferente. Tampoco con los movimientos alternativos si sus militantes no han resuelto el problema de la disociación.

Por ejemplo, Según la OMS (Organización Mundial de la Salud), “…27.000 europeos mueren cada año por accidentes laborales, lo que sumando a los que mueren por enfermedades contraídas por su trabajo nos da 300.000 muertes anuales por causas relacionadas con el trabajo. Casi mil personas al día (…) la responsabilidad principal es de los empleadores, que no están protegiendo adecuadamente a los trabajadores" (www.elpais.com 16/10/2008) y, según la misma fuente “Más de dos millones de personas mueren cada año por culpa de la contaminación del aire (…) La mitad de las víctimas se produce en los países más desarrollados, fruto de la contaminación debida al tráfico y los procesos industriales” (www.elpais.com 6/10/2006). Y para terminar, señalo que “La Unión Europea constató que la contaminación atmosférica genera cuatro veces más muertes que los accidentes de tráfico y que sólo en España se salda con 16.000 víctimas al año” (www.laopinion.es 24/10/06). Con estos datos, ¿Podemos seguir afirmando que los políticos se preocupan de las personas o simplemente constatamos que existe una violencia legitimada y “normalizada” que nos han enseñado a aceptar y no ver? ¿Por qué cada fin de semana nos informan de los muertos por accidentes de tráfico pero se silencia el número de muertos por la mala calidad del aire en las ciudades que, según la noticia anterior, es cuatro veces mayor?

Antonio Estevan me escribió hace algunos años reflexionando sobre cómo vivió la experiencia de su oposición razonada y argumentada al trasvase del río Ebro, y expresándome su “… completa pérdida de confianza en las posibilidades del diálogo con las instituciones, sean del signo que sean, y una creciente convicción de que sólo con movilización social se puede ganar en esta clase de conflictos, pero teniendo en cuenta que aún así, la movilización no es condición suficiente para ganar. Tiene que haber además una perspectiva de deterioro electoral de los partidos responsables suficiente para hacerles cambiar. Los razonamientos, la información, la demostración incluso apabullante de que se tiene razón, no sirven absolutamente para nada. Los políticos sólo se mueven por cálculos electorales y los tecnócratas no se mueven por nada, pues su objetivo es hacer obras, al margen de cualquier otra consideración. Por eso creo que los esfuerzos sobrehumanos que a veces hacemos para demostrarles técnicamente a las autoridades y a sus técnicos que están equivocados en tal o cual proyecto deberíamos reorientarlos a la difusión y a la movilización social, cuidando especialmente la proyección electoral de las protestas. Y negándonos a hablar con las estructuras tecno-políticas. Esto lo resumía yo en las charlas en el Júcar con una frase lapidaria que hacía bastante efecto: "contra tecnocracia, democracia; con la tecnocracia no vale la pena discutir". Yo creo que esa es la conclusión, quizá algo cínica, pero creo que realista, que yo he sacado de los conflictos de los trasvases. Toda la parafernalia científica desplegada por la FNCA -Fundación Nueva Cultura del Agua- creo que no sirvió prácticamente para nada en la dialéctica con el poder, pero en cambio sí que fueron útiles los esfuerzos de divulgación que se hicieron para ayudar a la motivación social”. (Comunicación personal el 2 de Febrero de 2007).

Desde luego es evidente que a los políticos y a los gobiernos les trae sin cuidado, para la toma de decisiones que ya tienen orientadas y comprometidas, la existencia de informes científicos argumentados y razonados. Encargan otros que digan lo contrario y punto. Así, de manera totalmente fraudulenta, “construyen” una especie de debate imposible -mejor dicho, un esperpento- que ya tienen ganado de antemano. Groucho Marx lo expresó con una claridad imposible de mejorar tratando de animar, como preparador, a “su” boxeador antes de que éste saltase al ring, diciéndole lo siguiente:”…hemos hecho por ti todo lo que hemos podido; hemos untado al árbitro para que te favorezca y le hemos pagado a tu contrincante para que te deje ganar. El resto depende de ti. Y no olvides que tenemos grandes planes” (Kanfer, 2006, 112). ¿Exagerado? No, todo lo contrario. Real. Así suelen montarse los seudodebates organizados por los gobiernos y los políticos. Aunque, desde luego, los números montados en los Parlamentos, sean o no autonómicos, son, todavía, peores. La realidad es que los políticos utilizan a los ciudadanos para que les voten y así “legitimar” sus comportamientos posteriores pero sin dar cuenta de ellos ni contar, después del voto, con las preocupaciones de los ciudadanos. Volvemos, otra vez, al tema del maltrato pues, de hecho, lo que hacen los políticos habitualmente es maltratar a los ciudadanos, les hayan votado o no, aunque nos cueste reconocerlo. Quizás por eso la abstención vaya aumentando cada vez más. “Las personas educadas con crueldad (que siguen siendo desgraciadamente la mayoría) se someten de forma voluntaria a los dictadores y los aplauden cuando les proporcionan la imagen de un enemigo. No es raro que en estados democráticos se elija, casi sin reparos, a un explotador bruto y egocéntrico si sus hábitos recuerdan a los del propio padre” (Miller, 2009, 81). ¿Podemos seguir engañándonos consciente o inconscientemente, es decir, disociándonos, ante realidades como la invasión de Irak, amañada con toda una sarta de mentiras por parte de dirigentes “elegidos democráticamente”, o el deterioro ambiental del planeta que cuesta la vida, año tras año a millones de personas? ¿Si eso no es maltrato y violencia qué es lo que nos queda ver y recibir para convencernos? ¿Cuándo empezaremos a darnos cuenta de que la economía de los sistemas democráticos descansa desde hace mucho tiempo sobre la violencia? Cuando la Comisión Mundial del Medio Ambiente y el Desarrollo afirma en 1987 que “La desigualdad (en la toma de decisiones y en la apropiación del capital ecológico, por parte de los países industrializados) es el principal problema del planeta y su principal problema de desarrollo” (CMMAD, 1987,) lo que está realmente diciendo es que el principal problema ambiental consiste en la toma de decisiones basada en la violencia que, habitualmente, practican los gobiernos de los países industrializados. Queramos verlo o no, la violencia, legitimada por las mentiras de nuestros gobiernos es la forma habitual de relación para apropiarse de recursos naturales con el resultado del deterioro irreversible del planeta y la condena a muerte de millones de personas. ¿O es que a estas alturas hay alguien que se crea que las invasiones de Irak y Afganistán tienen algo que ver con la excusa de “llevarles” la democracia? Y si esa violencia se practica fuera de los países occidentales, ¿Hay alguna razón para que no se practique, también y habitualmente, dentro de ellos?

¿Cómo entender el diagnóstico que hizo Cristina Narbona de las principales amenazas ambientales, siendo Ministra de Medio Ambiente del primer gobierno de Zapatero, si no es en términos de que son la violencia y el maltrato su origen?, “…no hay mayor amenaza para el medio ambiente que la demagogia, es decir, el engaño a los ciudadanos, el ocultismo intencionado de datos y decisiones, la manipulación interesada de la situación real de los recursos naturales y de las alternativas que existen para explotarlos adecuadamente (…) La forma en que adoptamos las decisiones y quién las adopta a menudo determina lo que decidimos (…) los políticos, los administradores públicos del medio ambiente, jugamos un papel fundamental a la hora de elegir entre la demagogia o la transparencia" (Narbona, 2004). ¿De qué otra manera se puede calificar a lo que ella denomina demagogia, engaño, ocultismo intencionado, manipulación interesada,…etc, sino de maltrato y violencia sobre los ciudadanos? ¿Y, por cierto, quién posee la capacidad institucional para aplicar esa violencia y ese maltrato de manera impune, habitualmente? Efectivamente, los gobiernos con el apoyo de los Parlamentos y la aplicación del voto frente a los argumentos. No hay ninguna duda, seguimos en el mundo de la disociación.

La construcción de infraestructuras y megaproyectos sigue perfectamente el patrón de la mentira y del maltrato que diagnostica Narbona (Aguilera y Naredo, 2009). Mentira tras mentira se aprueban y financian con fondos públicos estos proyectos que, habitualmente, violan impunemente la legislación ambiental en nombre de un fraudulento “interés público de primer orden” que ningún gobierno está obligado a justificar. “Lo que necesita (la gran corporación) en materia de investigación y desarrollo, obras públicas, apoyo financiero de emergencia, socialismo cuando las ganancias dejan de ser probables, se transforma en política pública (…) Sus intereses tienden a convertirse en interés público”. (Galbraith ,1972).

Y si, a pesar de todo, la oposición a través de los movimientos sociales es muy amplia y las mentiras son ya demasiado groseras, incluso para un político, entonces siempre se puede aumentar todavía más la mentira recurriendo a desclasificar especies y espacios naturales protegidos, por parte de la Consejería de Medio Ambiente correspondiente, en nombre del progreso, de la mejor protección efectiva y, por supuesto, de la creación de empleo, tal y como está actualmente tratando de hacer el Gobierno “democrático” de Canarias. Y viva esta democracia frente a “los del no a todo”, como ellos dicen, tratando de descalificar a los que nos oponemos con argumentos a los disparates basados en la arbitrariedad y en las componendas para sacar adelante proyectos innecesarios que sólo benefician a algunos empresarios amigos y que realmente, desclasifica, por si todavía quedaran dudas a la democracia del voto.

He citado ya muchas veces la reflexión de Sen sobre la confusión existente entre la democracia electoral y la democracia como ejercicio de razón pública, pero veo que siguen siendo pocas puesto que, como decía más arriba, la disociación nos impide ver lo que tenemos delante. “Existe la tentación de ver a la democracia de forma excesivamente restringida y estrecha –exclusivamente en términos electorales y no en términos mucho más amplios, en lo que John Rawls ha llamado ‘el ejercicio de la razón pública’. Este concepto mucho más vasto y rico incluye la posibilidad de que los ciudadanos participen en el debate político y, con ello, estar en disposición de influir en las opciones relativas a los asuntos públicos (…) La democracia tiene demandas que trascienden a la urna electoral (…) ¿Qué es exactamente la democracia? Para empezar debemos evitar su identificación con la idea de gobierno de la mayoría”. (Sen, 2007).

Y claro, ante este panorama ¿Podemos seguir creyendo que la participación -tal y como la entienden estos gobiernos- va a servir para que los ciudadanos contemos en la elaboración de un diagnóstico y de unas soluciones que sean razonablemente argumentadas y honestas? No, nunca van a permitirnos esa participación que, por otro lado, aterroriza a los políticos profesionales acostumbrados a la mentira, al maltrato y a la violencia. Tendremos que exigirla y ponerla en práctica pero, desde mi punto de vista, esa participación tampoco será una solución si quienes desean participar no son conscientes de sí mismos y permanecen escindidos puesto que volverán reproducir el autoritarismo y el maltrato recibido. “A fin de cuentas, una persona que haya padecido conscientemente su propio destino en toda su tragedia, sentirá el sufrimiento del otro con mayor intensidad y rapidez, aunque éste aún tenga que superarlo. No podrá burlarse de los sentimientos de otro, no importa de qué tipo sean, si es capaz de tomar en serio los suyos propios. No seguirá dándole vueltas al círculo infernal del desprecio (…) Esta tendencia no sólo tiene consecuencias personales y familiares sino, también, políticas. Las personas que hayan aprendido en la terapia a esclarecer sus sentimientos y analizar sus verdaderas causas, no estarán ya sometidas a la compulsión de descargar su ira sobre seres inocentes para sí ahorrársela a quienes se hubieran hecho merecedores de ella. Estarán en condiciones de odiar lo aborrecible y amar lo que sea digno de amor. Ya que se atreven a averiguar quién ha merecido su odio, podrán orientarse en la realidad sin ser víctimas de la ceguera del niño maltratado, que no puede hacer daño a sus padres y, por lo tanto, necesita chivos expiatorios (…) El futuro de la democracia depende de este paso adelante del individuo. Apelar al amor y a la razón será inútil mientras estos pasos para esclarecer los sentimientos sigan siendo obstaculizados.” (Miller, 1985, 160-161).

Pero como este paso no se está dando, lo que está ocurriendo es que la democracia se está trivializando, se usa continuamente como etiqueta pero su contenido y su esencia son, cada vez, menores. “¿Una futura Constitución democrática? ¿Otra Constitución más democrática? La cuestión no es esa. La cuestión radica en qué va quedando realmente de la democracia en su contenido de igualdad, justicia y libertad. Si en la actualidad la democracia se propaga por el mundo con tanta facilidad es significativamente porque se ha desprendido de peso y ha ganado en trivialidad: ha perdido realidad y se ha convertido en otra ficción más”. (Verdú, 2003).

¿Será alguna vez realidad la economía de sistema abierto? ¿Aprenderemos alguna vez a configurar economías y estilos de vida que sean compatibles con el planeta, que estén al servicio de las personas y en las que las decisiones se tomen de maneras razonablemente democráticas, contando con la gente y no acudiendo al fascismo ecológico? Estoy convencido de que sí, si queremos seguir viviendo en el planeta. Esto exige muchos cambios pero no son sólo intelectuales puesto que las cuestiones que abordamos no son, exclusivamente, intelectuales o racionales. El sociólogo Antonio Elizalde, en su espléndido libro sobre Desarrollo humano y ética de la sostenibilidad, centra su atención en tres cuestiones fundamentales: “¿Cómo hacer para que los ricos cambien sus hábitos de consumo por un estilo de vida más frugal? ¿Cómo hacer para que el mercado y los políticos cambien su visión de corto plazo? ¿Cómo introducir en la cultura una visión más respetuosa y de mayor cuidado de la naturaleza?” (Elizalde, 2005), y el biólogo Maturana, en el prefacio del libro, aludiendo a esas tres cuestiones, le contesta que “Los problemas que plantean las preguntas anteriores no se resuelven desde la razón sino desde el deseo de convivir (…) Para que ese convivir surja de un modo espontáneo en nuestro vivir adulto, debemos convivir con nuestros hijos e hijas de ese modo, ya que así ellos generarán, cuando sean adultos, ese convivir naturalmente por haberlo aprendido desde pequeños, no como una conducta razonable pero sí como una conducta deseable.” (Maturana, 2005).

En otras palabras, esos problemas se resuelven desde el reconocimiento de que estamos expresando unos deseos o unas emociones, como el deseo de convivir, que es algo subjetivo, en lugar de engañarnos disfrazando de supuestas razones lo que no son nada más que emociones. De hecho, “Los seres humanos somos seres emocionales que nos movemos desde nuestras emociones y usamos nuestro razonar para justificar o negar nuestro emocionar (…) el emocionar que vivimos determina en cada instante lo que podemos ver, admitir, escoger o hacer en ese instante”.(Maturana, 2005). Y es que a las personas escindidas y, especialmente, a los economistas que, además, hemos sido de-formados por una psicología ridícula y empobrecedora, que ya el propio Adam Smith cuestionó, se nos insiste en que en una perspectiva científica (¡Como si la economía fuera una ciencia!) lo que cuenta es la razón y el intelecto y no las emociones ni lo subjetivo. ¡Ahí está la publicidad para confirmarlo! Este es otro tipo de escisión supuestamente avalada por la ciencia que ya Blum cuestionó, (Cuadro 1), y que seguimos manteniendo para mantener dormidos a los estudiantes, puesto que la escisión se presenta como una condición necesaria de la ciencia sin hacer referencia a que esa separación impide una comprensión profunda y completa de la realidad y de nosotros mismos. Por ejemplo, el propio Einstein reconocía que sus principales ideas eran intuiciones o destellos intuitivos, no ejercicios racionales o intelectuales a los que llegaba mediante cálculos y modelos. De hecho cada vez hay más científicos que reconocen que sus “ideas” les llegan de manera inesperada o “inconsciente” y que, posteriormente, el trabajo consiste en atreverse a darles forma y a comunicarlas. En mi despacho tengo colgada una reflexión de Einstein que dice "La mente intuitiva es un regalo sagrado y la mente racional una sirviente fiel. Hemos creado una sociedad que honra a los sirvientes y que ha olvidado los regalos". Y así seguimos empobreciéndonos cada vez más, con un miedo profundo a esas intuiciones preciosas que nos llegan y que nos enriquecen, si les prestamos atención.


No deja de ser irónico que neurólogos como Damasio insistan en que “Nosotros somos el resultado de una combinación de razón y emoción; de hecho, la razón está siempre informada por la emoción. La gran revolución ha sido ver que las emociones no están por debajo, sino que emoción y razón van juntas. Y algo todavía más importante: que las emociones fueron, al comienzo y a lo largo de la evolución, la base de la racionalidad. La razón empezó con las emociones. Emociones como el miedo, la compasión o la alegría ayudaron a las criaturas vivas a tomar decisiones racionales” (Damasio, 2007). Y no deja de ser paradójico que, Adam Smith, catedrático de ética antes que economista, le pese a quien le pese, en su ignorada Teoría de los sentimientos morales, defendiera el papel de sentimientos como la compasión (como señalé más arriba) para conseguir una economía más humana y que estuviera en mayor medida al servicio de las personas. La enseñanza de la economía lleva ya demasiado tiempo transmitiendo la escisión entre economía y naturaleza, entre pensamiento y emoción, entre seres humanos y agentes supuestamente “racionales” y, de esta manera, contribuye a ocultar o ignorar las bases reales que permitan una comprensión adecuada de las implicaciones de nuestros hábitos y estilos de vida sobre la naturaleza y el planeta. Es necesario aceptar y enseñar que “…nuestra actividad racional y constructiva depende no sólo de que la función del pensar se mantenga intacta, sino también de nuestro acceso a las verdaderas emociones” (Miller, 1985, 168).

Si la economía académica no incorpora adecuadamente estas cuestiones lo más pronto posible, como parte habitual de sus contenidos y, además, la práctica cotidiana de la economía sigue ignorándolas, el desastre ambiental y de la humanidad va a ser imparable.

Pero el diagnóstico es claro, los problemas ambientales son, fundamentalmente, la expresión de nuestra mente enferma y escindida que ignora lo evidente, que se muestra incapaz de, o considera innecesario, rehabilitar esas áreas devastadas de sensibilidad y percepción (para permitir el acceso a las emociones que sane nuestra manera de pensar) sin las cuales los seres humanos nos convertimos en nuestro peor enemigo.

¿Con qué perspectivas podemos seguir trabajando las personas que estamos interesadas en la Economía Ecológica y en la integración entre la economía y la naturaleza? En mi caso lo hago como profesor de la Universidad, con sus implicaciones investigadoras, educativas y sociales, como miembro de un grupo ecologista y como persona que trata de entenderse mejor a sí misma para, moviéndome desde el reconocimiento de un cierto grado de disociación hacia una mayor integración, poder comprender mejor esa integración necesaria entre la economía y la naturaleza. En cualquier caso, no vivo con las expectativas de que tenga lugar a ni a corto ni a largo plazo esa integración, con todo lo que ello significa. Me muevo, más bien, en una idea de esperanza que tiene que ver pensar, sentir y hacer sin traicionarme a mí mismo, de manera que ese comportamiento tenga sentido para mí. En otras palabras, “La esperanza (…) es, más que nada, un estado de la mente; no la veo como un estado del mundo. O tenemos la esperanza dentro de nosotros o carecemos de ella. Es una dimensión del alma, y no depende, en esencia, de ninguna observación concreta del mundo ni de ninguna estimación objetiva de la situación (…). No es la convicción de que algo va a salir bien, sino de que tiene sentido, sea cual sea el resultado final.” Vaclav Havel (1990).

Federico Aguilera Klink – Catedrático de Economía Ecológica Universidad de la Laguna. Trascripción de la conferencia ofrecida en los cursos de Verano de Carmona (Sevilla) por el catedrático de Economía Ecológica de la Universidad de la Laguna (Tenerife) y premio Nacional de Economía y Medio Ambiente Lucas Mallada en 2004, Federico Aguilera Klink, publicada por El Observador www.revistaelobservador.com

Referencias bibliográficas

 • Blum F.(1977), “Profesor Kapp’s Approach to a Science of Man in Society in the Light of the Emerging New Consciousness and Social Order”, 47-60, en Rolf Steppacher, Brigitte Zogg-Walz, Hermann Hatzfeldt, Economics in Institutional Perspective, Lexington Books, Massachusetts, 1977.
 • Castoriadis C. Una sociedad a la deriva, Entrevistas y debates (1974-1997). Buenos Aires. 2006.
 • CMMAD (1987), Nuestro futuro común. Alianza. Madrid.
 • Coase R. (1992), "The institutional structure of production", American Economic Review, Vol. 82, No. 4, pp.713-719.
 • Coase R. (1998), “The new institutional economics”, American Economic Review, Vol. 88, Nº 2, 72-74.
 • Damasio A. (2007), “Entrevista a Damasio”, El País, 11 de noviembre de 2007.
 • Elizalde A. (2005), Desarrollo humano y ética de la sostenibilidad. PPC. Madrid.
 • Havel V. (1990), Disturbing the Peace, Faber and Faber, Londres y Boston. Citado por Capra F. Las conexiones ocultas. Implicaciones sociales, medioambientales, económicas y biológicas de una nueva visión del mundo. Anagrama. Barcelona. 2003.
 • Hicks J. (1979). Causality in Economics. Basil Blackwell. Oxford.
 • Galbraith J. K (1972), Anales de un liberal impenitente. Volumen 1. Economía, política y asuntos económicos. Gedisa. 1982.
 • Kapp K. W. (1968), “En defensa de la economía institucional”, pp. 219-235 de Aguilera F. (editor), Economía de los recursos naturales: un enfoque institucional. Fundación Argentaria- Visor Distribuciones. Madrid. 1995.
 • Kapp K.W. (1970), “La ruptura ambiental y los costes sociales: un desafío a la economía”, pp.149-161 de Aguilera F. 1995.
 • Kapp K. (1976), “El carácter de sistema abierto de la economía y sus implicaciones”, en Aguilera F. y Alcántara V., De la economía ambiental a la economía ecológica. CIP-Icaria. 1994.
 • Leontieff, W, «Economía Académica», Archipiélago, 33 (1998).


Video: Vw Passat 3bg,b5, how to replaceremove front ash tray. cigarette lighter (Június 2022).


Hozzászólások:

 1. Houston

  Köszönöm a kedves társaságot.

 2. Alemannus

  Do you have migraines today?

 3. Hwitcomb

  Nincs igazad. Biztos vagyok benne.

 4. Meztim

  You can always find compromises and come to a common solution. If you don't like something, try something else.

 5. Erbin

  Gratulálok, számomra úgy tűnik, ez a figyelemre méltó ötlet

 6. Lamont

  Bravo, the magnificent phrase and it is timelyÍrj egy üzenetet